فال قهوه

وقوف به آینده و اطلاع از سرنوشت آتی آرزوی همیشگی بشر است

 

خیال باطل

فنجان قهوه نفس می کشد...

 آه تلخی. ..

به پنجره ی معصومی. ..

که روبروی من است – می چسبد...

 و فردا را...

 پشت حریر سفیدی. ..

محو می کند...

 رد فال ته فنجان را بگیر!

خیال باطل

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید