راز

پرسید یکی که "عاشقی چیست؟"

گفتم که "مپرس از این معانی

آنگه که چو من شوی

،

ببینی

آنگه که بخواندت

،

بخوانی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید